Žene baby boom generacije ipak nisu zapostavljene ili hormonsko nadomjesno liječenje nije rizično?

Žene baby boom generacije ipak nisu zapostavljene ili hormonsko nadomjesno liječenje nije rizično?

Nakon 2. svjetskog rata zabilježen je nagli porast nataliteta, što je nazvano „baby boom“. Žene rođene 50-tih godina prošlog stoljeća ušle su oko 2000.g. u postmenopauzu. Baš u vrijeme kada su Rossouw i suradnici 2002. g. objavili prve rezultate velike studije o hormonskom nadomjesnom liječenju (HNL), Women`s Health Initiative (WHI). Rezultati tog istraživanja nastojali su dokazati da HNL nema kardioprotekciju, a povisuje rizike za vensku trombozu, moždani udar i rak dojke. Naizgled je dobrobit HNL-a manja od rizika za zdravlje. Nalazi WHI bili su potpuno oprečni dotadašnjem znanju i kliničkom iskustvu, koje se kao pozitivno gradilo 4 desetljeća. Ipak su nalazi WHI studije imali tako snažan negativni učinak, da je u SAD i većini drugih zemalja korištenje HNL umanjeno za 70%.  Menopauzalna medicina zapostavila je brigu za milijune žena u svijetu samo zbog jedne studije (WHI). Te se žene sada nazivaju Rossouw-ova kohorta, a hendikep tih pacijentica prikazujemo na slici 1

Slika 1: Menopauzalna medicina – HNL: 10 g. nakon WHI studije RR – relativni rizik, AR – apsolutni rizik, UGA – urogenitalna atrofija, SD – spolna disfunkcija, QoL – kakvoća života

Željeli smo prikazati da su zbog AR od 2-6‰ i bitno smanjene uporabe HNL od 70%, zanemarene prevencija i liječenje simptoma menopauze, urogenitalne atrofije, osteoporoze i spolne disfunkcije. Kvaliteta života mlađih Žena u postmenopauzi postala je nebitna, raste učestalost osteoporotičnih fraktura i uporaba antidepresiva.

Nakon WHI studija objavljene su brojne ponovne analize, podešavanja prema preklapajućim rizičnim čimbenicima i izračun rizika prema dobi žena koje rabe HNL/ENL. Od svih nalaza u WHI studijama na nezdravim ženama prosječne dobi iznad 65 godina, statistički značajni ostali su samo rizici:

 • rizik za CHD u prvoj godini uporabe PremPro
 • rizik za VTE
 • rizici za CHD i MU za žene starije od 70 godina.

Svi su ostali rizici HNL-a izgubili statističku značajnost, a rani početak (u perimenopauzi) HNL/ENL ne stvara niti jedan značajan rizik. Svjetski stručnjaci menopauzalne medicine bezrezervno prihvaćaju tzv. „timing hipotezu“ o bezazlenosti HNL-a. To znači da mlađe žene i početak HNL-a u ranoj postmenopauzi imaju značajnu korist od liječenja i beznačajne rizike. Blagotvornost HNL-a još je veća kada se koriste drugačiji preparati, prirodni progestageni (mikronizirani progesteron, didrogesteron) i transdermalno primjene estrogeni. Istina se poput klatna vratila na ranije, tradicionalno mišljenje o dobrobiti HNL-a.

U tablici 1 prikazujemo dobrobit i rizike ranog (žene 50-59 g.) početka HNL/ENL-a i uporabe kroz 5 godina.

Tablica 1. Dobrobit i rizici uz HNL/ENL u mlađih žena od 60 godina

Najnovija potvrda o navedenim tvrdnjama o koristi bez rizičnosti uporabe HNL-a ako se započinje u perimenopauzi, objavljena je prošli mjesec u British Medical Journal. Randomizirana studija na više od 1000 žena koje su koristile HNL (ali ne PremPro) kroz 10 do 16 godina, snagom svojih statistički značajnih zaključaka ravnopravno se suprostavila WHI studijama. Ta Danska studija (DOPS) koristila je svjetski najprecizniji i najdugotrajniji registar bolesti. Žene koje su koristile HNL imale su u prosjeku 50 godina (±2,8 g.), indeks tjelesne mase 25,2 kg/m2, srednji tlak 130/81 mmHg i bile su prosječno 7 mjeseci u postmenopauzi. Očito puno mlađa i zdravija populacija od one u WHI, a sasvim slično ženama u Nurse¢s Health Study i našim pacijenticama. Prosječno su praćene 15,8 godina i koristile kombinirani preparat 17β estradiola i noretisteronacetata. Nakon 10 godina praćenja HNL korisnica, nije nađen niti jedan značajno povišeni rizik (tablica 2).

Tablica 2. Najznačajniji nalazi DOPS studija o rizicima HNL-a (listopad, 2012.)

 

HNL dugotrajnim korištenjem (10 ili više godina) ako se započne u mladih žena, umanjuje za 20 do 40% rizike CHD, MU, raka dojke i smrti.

* U nastavku je detaljno obrazloženje

Call Now Button

Savjeti i obveze za pacijentice i parove koji se liječe u Poliklinici IVF

 

Aktualna epidemiološka situacija povezana s pandemijom COVID-19 virusom i porastom oboljelih u RH i našem okruženju, primorala nas je na slijedeće mjere. Te su mjere sukladne preporukama naših i EU stručnih društava.
Pomno pratimo razvoj događaja i prilagođavamo svoj rad naputcima koje dobivamo od stručnih nadležnih tijela RH.

     Ovim putem apeliramo na sve naše pacijente da pokažu maksimalnu odgovornost i discipliniranost u čuvanju svojeg zdravlja.

     Poliklinika IVF nastavlja raditi s pojačanim higijenskim i sigurnosnim mjerama. Pacijenti se raspoređuju tako da se osigura minimalni međusobni kontakt, a organizirali smo i posebne punktove za dezinfekciju ruku po ulazu u Polikliniku. 

 

 • Na kontrole i pretrage pacijentice dolaze same tako da u čekaonici bude najviše 1 pacijentica.

 

 • Pacijentice i parovi iz inozemstva, i posebno ugroženih regija, neće se primati na liječenje s MPO-om odnosno izvantjelesnom oplodnjom. Ukoliko su započele primati lijekove molimo da nam se jave zbog naputaka.
 • Pacijentice koje imaju bilo kakvu sumnju, znakove i simptome slične prehladi ili gripi , ako ste bili u kontaktu s osobama iz regija koje su u karanteni, molimo ne dolazite u Polikliniku  IVF nego se javite svom liječniku, koji će prema potrebi kontaktirati nadležnog epidemiologa. Također se javite Vašem liječniku na Poliklinici IVF.
 • Pacijentice s dokazanom COVID-19 bolešću, ili ako su u samoizolaciji - prekidaju ili ne počinju rabiti lijekove za IVF. Dobit će savjete o postupku. Osoblje Poliklinike provjerit će liste samoizolacije.
 • Valja upozoriti da je posebna pažnja potrebna jer fertilitetni lijekovi značajno povisuju razinu estradiola. To može biti rizičan čimbenik za venske tromboze i plućnu emboliju, što dodatno može komplicirati COVID-19.
 • Sve ostale pacijentice koje nisu u riziku niti u izolaciji, u Poliklinici IVF će: nastaviti kontrole i analizirati hormone, obaviti aspiraciju jajnih stanica. Ovisno o nalazima i okolnostima obavit će se embrio transfer, ili će se svi zameci zamrznuti.
 • U Poliklinici IVF su posebni propisi za ponašanje i zaštitu pacijenata i osoblja.
 • Svaku nejasnoću osoblje Poliklinike će vam telefonom ili mailom protumačiti. 

Sve potrebne informacije o epidemiji korona virusa možete pronaći na web stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo: 

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/

Za sve dodatne upite molimo naše pacijente da nas kontaktiraju na email poliklinika.ivf@zg.t-com.hr ili telefonom na broj +38514678600

 

Predsjednik upravnog vijeća Poliklinike IVF

Prof.dr.sc. Velimir Šimunić