Primjena 3D/4D ultrazvuka u opstetriciji

Primjena 3D/4D ultrazvuka u opstetriciji

 

Dr.med. Igor Maričić
Specijalist ginekologije i opstetricije
Supspecijalist humane reprodukcije

 

13 tjedana

 

Od kada je uveden u kliničku praksu 2D ultrazvuk je postao vrlo koristan dijagnostički alat u opstetriciji. Mnoge pacijentice imaju iskustvo sa crno-bijelim slikama koje nastaju na standardnom 2D ultrazvuku. Često je takve slike teško protumačiti pacijentima jer nema plastičnosti i detalja.

Kasnih 90-tih godina prošlog stoljeća  je kompjuterska i ultrazvučna tehnologija toliko uznapredovala da je postalo moguće stvaranje 3D ultrazvučnih slika. Tijekom ultrazvučnog skeniranja, cijeli niz uporednih 2D slika se kompjutorski procesuira i na taj način se stvara trodimenzionalna slika. Primjere tih slika možete vidjeti na našoj stranici.

Najnoviji razvoj tehnologije donio nam je 4D ultrazvuk, koji omogućuje gledanje niza 3D ultrazvučnih slika u realnom vremenu, tako da pacijenti mogu pratiti pokrete djeteta u maternici. Moguće je vidjeti izraze lica, smijeh i zijevanje u realnom vremenu, što je za mnoge trudnice nezaborano iskustvo koje produbljuje emocije.

Ovdje treba naglasiti da 3D/4D ultrazvuk ne može zamijeniti 2D ultrazvuk, koji i dalje ostaje vrlo koristan i osnovna dijagnostička pretraga. Svaka trudnica treba učiniti standardni ultrazvučni pregled između 18-22 tjedna, tzv „anomaly scan“ ili bolje dokaz normalnosti djeteta.

Dijagnostički napredak koji donosi 3D/4D tehnologija je svakako prikaz lica i dijagnoza rascjepa usne i nepca, nadalje moguće je vrlo kvalitetno analizirati anatomiju kralježnice djeteta, što možete vidjeti na našim slikama. Isto tako prikaz šake i stopala je kvalitetniji i jednostavniji sa 3D ultrazvukom, kao i prikaz spola djeteta.

Uvijek treba naglasiti da se na svakom ultrazvučnom pregledu ne mogu dobiti idealne slike djeteta, jer to ovisi o položaju djeteta u maternici.

Isto tako, iako je našim pacijentima izuzetno zanimljivo promatrati 3D/4D ultrazvučne slike i filmove. Treba naglasiti kako je to tehnologija koja se primarno koristiti isključivo u medicinske i dijagnostičke svrhe. Svakako je potrebno pridržavati se  od struke priznatog rasporeda i broja ultrazvučnih pregleda u trudnoći.

 

13 tjedana - ulaz pupkovine 13 tjedana 16 tjedana 21 tjedan - kraljžnica 23 tjedna - lice 28 tjedana - lice i stopalo 17 tjedana - šake Spol