• 29
  • Aug
  • 0
plodni dani
Author

Plodni dani

Plodni dani

 

Prof.dr.sc. Velimir Šimunić

Poliklinika IVF

 

Žena je plodna u vrijeme ovulacije, izbacivanja jajne stanice u jajovod. Menstruacijski ciklus je jedno do najsloženijih bioloških zbivanja, jer treba potaknuti zrenje jajne stanice i hormonske promjene koje će pripremiti ginekološke organe za oplodnju i ranu trudnoću.

U normalnom ciklusu koji traje 24 do 35 dana (oko 28 najčešće) razlikujemo folikularnu fazu u kojoj zrije folikul s jajnom stanicom i fazu žutog tijela. Folikularna faza je nestabilna, promjenjiva i traje 8 do 15 dana, a druga faza ciklusa je stabilna i prosječno traje 13 dana. Folikularna faza završava ovulacijom. Znači da je za dozrijavanje jajne stanice potrebno barem 8 do 10 dana, od prvog dana ciklusa, a to je početak menstruacije.

Jajna stanica je sposobna za oplodnju samo 6 do 12 sati, a spermiji imaju mogućnost oplodnje do 5 dana. Tri do četiri dana prije ovulacije počinje izlučivanje sve veće količine cervikalne sluzi koja omogućuje gibanje spermija do jajovoda, odnosno mjesta oplodnje. Ta cervikalna sluz se lako može primjetiti na vanjskom spolovilu.

Na temelju navedenog možemo dosta pouzdano utvrditi plodne dane. Pouzdanost takvog proračuna ovisi o urednosti menstruacijskog ciklusa.

Kada su ciklusi neujednačeni računice nisu pouzdane. Izračuni plodnih dana i znakovi ovulacije jesu:

* 8 do 12 dana od početka menstruacije

* prosječno je ovulacija ako se odbije 13 dana od srednjeg trajanja ciklusa

u zadnjih 6 mjeseci

* počinje pojavom cervikalne sluzi koja je do ovulacije sve obilnija

* poniranje bazalne temperature u sredini ciklusa

* znakovi ovulacije mogu biti jednostrana probadajuća bol u donjem

trbuhu i oskudno točkasto krvarenje

* pozitivan nalaz određenog hormona (LH) urinskom tračicom

 

Jasno da se puno preciznija ovulacija i plodnost mogu predvidjeti višekratnim UZV mjerenjem folikula, određivanjem hormona u krvi i ginekološkim pregledom.

Naša percepcija plodnosti je značajno preuvečana. Plodnost u jednom mjesecu, fekunditet (vjerojatnost trudnoće) optimalno je u žene oko 25 godine, i tada je tek 20 do 30%. Žene mlađe od 20 i starije od 30 godina imaju fekunditet 15 do 18%.

 

 

FERTILE PERIOD

Prof.dr.sc. Velimir Šimunić

Poliklinika IVF, Croatia, Zagreb, Babonićeva 121

www.ivf.hr

A woman is fertile at the time of ovulation, expulsion of oocite in the fallopian tube. The menstrual cycle is one of the most complex biological events because it is necessary to stimulate oocite maturation and such hormonal changes that will prepare the gynecological organs for fertilization and pregnancy.

In a normal cycle that lasts 24 to 35 days (about 28 most commonly), we differentiate the follicular phase in which the follicle and egg grows luteal and the phase with corpus luteum function. The follicular phase is unstable, variable and lasts 8 to 15 days, and the second phase of the cycle is stable and lasts for 13 days. The follicular phase ends with ovulation. This means that oocite needs at least 8 to 10 days to mature, and the first day of the cycle is the beginning of the menstrual period.

The egg cell is capable of fertilization only 6 to 12 hours, and the sperm has the possibility of fertilization up to 5 days. Three to four days before ovulation, an ever increasing amount of cervical mucus is excreted, allowing the sperm to flow to the egg at the place of fertilization. This cervical mucus can easily be observed on the vagina and vulva.

Based on the above we can unpreciselly determine fertile days. The reliability of such a budget depends on the regularity of the menstrual cycle. They are:

* 8 to 12 days from the beginning of the menstrual period
* The average ovulation is, if 13 days of the average duration of the cycle

(in the last 6 months) are rejected

* Begins with the appearance of the cervical mucus
* Drop in basal temperature in the middle of the cycle
* The signs of ovulation may be unilateral pain in lower abdomen and

scarce spot bleeding
* A positive finding of a LH hormone in urine.

It is clear that much more precise ovulation and fertility can predict ultrasound by measuring the follicle and determining the hormone level in the blood.

Our perception of fertility is significantly overwhelmed. Fertility in one month, fecundity (probability of pregnancy) is optimal in women 25 years of age, only 20 to 30%. Women under 20 and older than 30 years have a fecundity of 15 to 18%.

 

Avatar
admin_iwf

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.