KORISNE INFORMACIJE

U društvu u kojem su razni podaci dostupni svim zainteresiranima, znamo iz prakse da se velik broj pacijenata informira o svojoj bolesti i o propisanoj terapiji. Danas internet kao najdostupniji medij, može imati izrazito korisnu ulogu prilikom informiranja i prikupljanja informacija o vlastitom problemu. Kada je riječ o zdravlju, našem ili naših bližnjih, tada smo svi vrlo zabrinuti. Pravilno liječenje i terapija ovisi o informacijama koje pacijent dobije od svojeg liječnika. Liječnik će svojim znanjem i savjetima pacijentu omogućiti pravilno razumijevanje problema, objasniti tijek liječenja odn. potrebnih radnji, te propisati terapiju. Nepravilno korištenje terapije dovodi do ne izlječenja, nastavka bolesti i komplikacija.

Kako su pacijenti često nedovoljno educirani, a zbog nedostatka vremena često ne dobiju dovoljno informacija od liječnika (što i ne čudi jer je pritisak na liječnike izrazito velik), nerijetko napuštaju liječničku ordinaciju s nedovoljno detaljnim informacijama o tome što se događa. Pacijentima je neugodno pričati o svom problemu, a najčešće se nema dovoljno vremena za kvalitetan razgovor. Savjetovanje i komunikacija u svakodnevnom radu dodatno može biti otežana prisutnošću velikog broja ljudi.

 

Ginekologija za pacijente

Kontracepcija

Menopauza – Hormonsko Nadomjesno Liječenje  (HNL)