GALERIJA

Ekskluzivno uređena Poliklinika IVF zauzima gotovo 400m2 prostora u prizemlju nove i moderne zgrade koja ima ostale zanimljive sadržaje.
 
Poliklinika IVF ima prostranu i modernu čekaonicu, dvije velike ginekološke ambulante koje su potpuno opremljene za cjelokupnu dijagnostiku i male zahvate. U prostoriji medicinske sestre obavlja se priprema pacijentica i trudnica, jednostavni laboratorijski testovi, te pregled i ultrazvučni pregled dojke.
Poliklinika IVF ima prostranu i modernu čekaonicu, dvije velike ginekološke ambulante koje su potpuno opremljene za cjelokupnu dijagnostiku i male zahvate. U prostoriji medicinske sestre obavlja se priprema pacijentica i trudnica, jednostavni laboratorijski testovi, te pregled i ultrazvučni pregled dojke.
ivf klinika
 
AMBULANTA 2
PROPUSNIK  U IVF CENTAR
 
OPERACIJSKA DVORANA 
OPERACIJSKA DVORANA 
ANDROLOŠKI LABORATORIJ ZA VANJSKE PACIJENTE