• 5
 • Dec
blatocista
Author

Blastocista ili cleavage stage embrio transfer

Prof.dr.sc. Velimir Šimunić

Poliklinika IVF, Zagreb, Nemčićeva 7

Posljednjih godina vodi se neprestano rasprava o stvarnim prednostima embriotransfera (ET) blastociste (5. ili. 6 dan izvantjelesnog razvoja)nad transferom zametaka razvijenih 3. dana (cleavage stage). Zadnji doprinos toj raspravi dao je Practice Committee of American Society for Reproductive medicine u stručnom časopisu Fertility and sterility od prosinca 2018. (1) . Produljena kultura zametaka i ET blastocista prema mišljenju dijela struke teoretski nudi nekoliko prednosti:

 • višu stopu implantacija i viši live birth rate (LBR)
 • mogućnost selekcije najživotnijih embrija
 • mogućnost pojedinačnog- single ET
 • bolju sinkronizaciju između embrija i endometrija (jer i prirodno se implantacija događa 5 do 7 dana nakon ovulacije i oplodnje).

Kako bi se postigla optimalna produljena kultura zametaka koriste se dvije vrste hranilišta. Utvrđeni su istovjetni rezultati s sekvencijskim hranilištima ( 2 medija) i single- step medijem.

Ipak, zaključci analize dosadašnje svjetske znanosti nisu konzistentni u pogledu apsolutne prednosti ET blastociste. Također nije dokazano da blastociste imaju nižu učestalost aneuploidija i mozaicizma (kromosomskih abnormalnosti).

Dokazane prednosti ET blastociste

Embriotransfer blastociste ima prednost samo ako se liječe pacijentice dobrih osobina i prognoze. To su u pravilu mlađe pacijentice sa više od 10 folikula i očekivano 8 do 12 zrelih oocita u postupku. Znači žene s više zametaka trećeg dana kultivacije.

Metaanaliza 27 korektnih znanstvenih istraživanja pokazala  je umjereno bolje rezultate transfera blastociste u tih perspektivnih pacijentica za 5-10%:

 • Blastocyst vs. cleavage ET OR 1,30 (1,14- 1,47)

Razmatran je odnos kliničkih trudnoća (CPR) i LBR. Statistička značajnost tih rezultata se gubi kada se uračunaju svi rizični čimbenici koji mogu umanjiti  plodnost.

Embriotransfer blastociste ima nedvojbenu prednost u boljoj mogućnosti selekcije viabilnih embrija, što tada omogućuje pojedinačni- single embrio transfer. Single ET ipak za 10-15% reducira uspjeh (LBR), ali i značajno umanjuje rizik blizanačke trudnoće. Također je kultura i transfer blastociste obavezan postupak u sklopu planiranog preimplantacijskog genskog testiranja (PGT).

Nedostaci embrio transfera blastociste

U pacijentica koje su niže ovarijske rezerve, s više neuspješnih IVF postupaka, dobi iznad 38 godina, one s manje oocita i embrija- dakle „težih“ pacijentica, transfer blastociste nema nikakvih prednosti nad ET u ranijim stadijima razvitka zametaka.Također nema razlike u kumulativnoj (zbroj rezultata svježeg IVF-a i cryo ET) stopi trudnoće između te dvije skupine pacijentica (OR 0,89; 0,64-1,22). Ne postoji nikakava razlika u učestalosti ranih spontanih pobačaja.

Dokazani nedostaci ET blastociste jesu:

 • značajno manje kriopohrane zametaka (za 50-70%)
 • izostanak ET zbog zastoja u razvoju embrija (češće 2-3 puta)
 • više otkazanih ET jer ne postoji prognostički biomarker definitivnog sazrijevanja embrija- nakon 3. dana
 • monozigotni blizanci su češći
 • poremećen je odnos spola IVF djece (muško-žensko)
 • prijevremeni porođaj i kongenitalne abnormalnosti su blago povišeni.

Promatrajući ovu analizu možemo zaključiti da je embrio transfer blastociste prednost samo u selektiranoj grupi pacijentica. Za preostalih 60 do 70% naših IVF pacijentica kliničke odluke trebaju biti individualizirane u pogledu kulture i dana ET, jer je za većinu težih pacijentica bolji cleavage stage embrio transfer. Valja podsjetiti da je potencijal za razvoj embrija drugačiji u izvantjelesnim uvjetima. Dokazano je da zameci koji imaju slabu perspektivu za razvoj do blastociste u inkubatoru, mogu postići trudnoću uz cleavage ET.

Literatura:

 1. Practice Committees of the American Society for Reproductive Medicine and the Society for Assisted Reproductive Technology Blastocyst culture and transfer in clinical-assisted reproduction: a committee opinion The American Society for Reproductive Medicine, Birmingham, Alabama; Fertility and Sterility 2018;  99(3):667-672
 2. Hardarson T, Bungum M, Conaghan J, Meintjes M, Chantilis SJ, Molnar L, Gunnarsson K, Wikland M. Noninferiority, randomized, controlled trial comparing embryo development using media developed for sequential or undisturbed culture in a time-lapse setup. Fertil Steril. 2015 Dec;104(6):1452-9.
 3. Gardner DK, Schoolcraft WB, Wagley L, Schlenker T, Stevens J, Hesla J. A prospective randomized trial of blastocyst culture and transfer in in-vitro fertilization. Hum Reprod. 1998 Dec;13(12):3434-40.
 4. Glujovsky D, Farquhar C, Quinteiro Retamar AM, Alvarez Sedo CR, Blake D. Cleavage stage versus blastocyst stage embryo transfer in assisted reproductive technology. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jun 30;(6):CD002118
 5. Racowsky C1, Jackson KV, Cekleniak NA, Fox JH, Hornstein MD, Ginsburg ES.

The number of eight-cell embryos is a key determinant for selecting day 3 or day 5 transfer. Fertil Steril. 2000 Mar;73(3):558-64.

 1. Papanikolaou EG, Kolibianakis EM, Tournaye H, Venetis CA, Fatemi H, Tarlatzis B, Devroey P .Live birth rates after transfer of equal number of blastocysts or cleavage-stage embryos in IVF. A systematic review and meta-analysis. Hum Reprod. 2008 Jan;23(1):91-9.
Avatar
admin_iwf

Comments are closed.