USPJEŠNOST IVF/ICSI-A DANAS U EUROPI I RH

Prof.dr.sc.Velimir Šimunić

POLIKLINIKA IVF, Zagreb – član grupe Pronatal

 

Prema zadnjem izvještaju (2016.) godine o rezultatima IVF/ICSI liječenja u Europi, u 40 zemalja i 1347 klinika prikazani su slijedeći rezultati (ESHRE – Human reproduction open 2020.):

 

 • trudnoće po aspiraciji oocita (ASP) – 26,5%
 • porođaja po aspiraciji oocita – 19,6%
 • porođaja po odmrzavanju – 22,0%

 

(FET – freeze embrio transfer) 

Razlika b vs. a je zbog kliničkih pobačaja (SAB) spontani abortus ≈8%. Iako su to kliničke trudnoće bez pribrajanja tzv. biokemijskih trudnoća, mnogi se pitaju: nije li to prenisko, zar uspješnost nije ranijih godina bila veća?

Protumačit ćemo sadašnju situaciju, dati neke usporedbe, posebno sa stanjem IVF/ICSI-a u Hrvatskoj.

U Europi se radi sve više mikroinjekcija spermija u jajnu stanicu – ICSI≈72% prema IVF-u≈28%. To je izraz želje za boljom i sigurnijom oplodnjom. Istovremeno je ponovno dokazano da IVF oplodnja ima za 10% bolje rezultate.

 

IVF ICSI
CPR 28% 25%
LBR

(DR)

20,8% 18,5%

* CPR – Clinical pregnancy rate; LBR – live birth rate (živorođenost) je sukladno

DR – delivery rate (stopa porođaja)

 

Rezultati su vrlo različiti prema pojedinim zemljama, zanimljivo ali i protumačivo, uspjeh je bolji u slabo razvijenim zemljama (istočnim zemljama). Rezultati za ICSI jesu:

 

Slabiji rezultati                     CPR/ASP Bolji rezultati              CPR/ASP
Švicarska                             24,5% Albanija                      41,0%
Švedska                               27,4% Bjelorusija                   34,7%
Portugal                               23,0% B i H                           33,8%
Španjolska                           22,4% Cipar                          39,1%
Belgija                                 24,2% Kazahstan                   38,3%
Češka                                  22,5% Litva                           42,6%
Danska                                22,5% Moldavija                     41,9%
Grčka                                  23,0% Srbija                         41,4%
Italija                                  18,7% S. Makedonija             35.5%
Francuska                            21,4%
UKUPNO                              22,9% UKUPNO                     38,7%

 

Te velike razlike tumače se na više načina:

 • neke zemlje u trudnoće poslije IVF-a uključuju i biokemijske trudnoće
 • u zemljama s nižim uspjehom značajno se češće rabi SET – single embrio transfer (>50% postupaka). SET dokazano daje za 7-10% niži uspjeh od transfera s 2 zametka. U tim zemljama (pa i u RH) nije dopušten ET s više od dva zametka.
 • zemlje s višim uspjehom često prenašaju u ET 3 ili više zametaka:
 • Bjelorusija 8,7%, Grčka 18,2%, Mađarska 20,7%, Italija 19,5%, Litva, 33,4%, Crna gora 39,1%, Srbija 60,4%.
 • razlike su i u populaciji liječenih, jer neke zemlje ograničavaju dob pacijentice. Udio starijih pacijentica (≥40g.) je između 18 i 35%, što bitno utječe na rezultate.
 • zemlje u koje migriraju pacijentice (uglavnom starije žene, pacijentice slabije prognoze i dr.) radi nastavka liječenja, imat će nižu uspješnost.
 • češća uporaba prirodnog ciklusa i blaga stimulacija ovulacije umanjuju uspjeh IVF-a.

Zbog navedenog nastaju velike razlike u prikazima uspješnosti.

Prosječna učestalost blizanaca je 14,9% (uz golem raspon 1,1%-35,7%), trojaka 0,3% (raspon 0-4,4%).

Učestalost spontanihpobačaja je 16,4%nakon IVF/ICSI-a, a 18,6% nakon FET-a.

Radi usporedbe prikazati ćemo neke rezultate za RH iz nedavne objave Izvješća MPO za 2018. godinu (Ministarstvo zdravstva RH). 

U RH se također rabi češće ICSI oplodnja – 63,4%. Rezultate Zavod za biomedicinu MZRH prikazuje drugačije – prema ET, što je u odnosu na ESHRE prikazu za ≈7-8% više (LBR/ASP vs. LBR/ET). Također LBR je stopa porođaja s živorođenim djetetom (1 ili više), a ne sva živorođena djeca prema ET ili ASP. Kada se prikazuje uspjeh prema ET tada se preskače gubitak ciklusa s odustajanjem (od ASP do ET).

Neka onda u ovom prikazu bude zajedničko porođaji prema ET, kako bi bila kompatibilna ta dva prikaza. Na nekim analizama uvrstiti ćemo i rezultate Poliklinike IVF (P-IVF).

 

Sa ovakvim rezultatima u RH trebali bi biti jako zadovoljni, jasno ako se vjerodostojno prikazuju – samo kliničke trudnoće. U pravilu to bi trebali biti rezultati cijele populacije liječene IVF/ICSI (26-44 g.).

U ovom prikazu ukazujemo tablicom važnost utjecaja dobi pacijentice na rezultate IVF/ICSI-a. Podsjetili bi da nas mnoge studije mogu zavesti s objavom visoke uspješnosti. Njihovom analizom lako ćemo utvrditi da se radi o rezultatima na mladoj populaciji. Često su to pacijentice prosječne dobi ≈32-33 godine.

U narednoj tablici potvrđujemo da je uspjeh ovisan o dobi pacijentice.

 

Parametar ≤34 g. 35-39 g. ≥40 g.
RH POLIKLINIKA

IVF

RH POLIKLINIKA

IVF

RH POLIKLINIKA

IVF

Učestalost

IVF/ICSI svježi

42,8% 35,7% 36,5% 35,1% 20,7% 29,2%
CPR/ET svježi 38,9% 53,7% 32,8% 39,6% 17,4% 22,7%
Učestalost FET -a 34,2% 56,2% 27,3% 29,2% 21,2% 14,6%
CPR/ET  FET 31,3% 48,1% 35,7% 14,2%

* ≤ 34 g. u RH zastupljene su u velikom rasponu 32-74%

   ≥ 40 g. u RH zastupljene 7-36%

 

Te razlike je zaista teško protumačiti. Svakako da mlađe populacije povisuju rezultate. Kada IVF centar ima samo 7-10% starijih pacijentica od 40, tada se to shvaća kao oblik selekcije. Ne žele se primati pacijentice loše prognoze.

Takve su odluke i principi neprihvatljivi.

* U izvještaju za RH zbirno je prikazan uspjeh CPR/FET – s odmrznutim

zamecima – 31,3%.

 

Što je veća učestalost zamrzavanja (ovisnost o broju i kvaliteti oocita i kvaliteti postupka) to je viši kumulativni uspjeh IVF/ICSI-a.

Ipak učestalost FET-a se ne računa prema broju ET nego prema broju aspiracija (postupaka pacijentica).

U Europi je zamrzavanje zametaka druga najčešća tehnologija u IVF-u, ona je u 2016. godini imala učestalost od gotovo 40%. Navodi se 30,9%kliničkih trudnoća po postupku odmrzavanja (≈FET), s rasponom od 21,2%-46% ( u Ukrajini). Freeze all je tehnologija koja je u porastu.

Već se godinama u Europi referira nizak DR/IUI od 8.9%, u RH IUI (odnosno AIH) ima stopu porođaja (DR) od 10,5%.

Preporuka ESHRE za optimalan broj MPO postupaka na 1 milijun stanovnika je 1500. U RH je taj broj veći, 2102 postupka na milijun Hrvata.

Doprinos MPO postupaka natalitetu u Europi je prosječno 2,1% (0,3-7,7%), najviše u Španjolskoj. U RH je MPO doprinos novorođenčadi 4,7%.

 

Literatura:

 1. Šimunić V. i sur.: Izvantjelesna oplodnja, Zagreb, 2020.
 2. Ministarstvo zdravstva RH: Medicinski pomognuta oplodnja, 2020.,Godišnje izvješće za 2018.
 3. ESHRE izvještaj: Godišnji izvještaj za 2016. godinu, Human Repr. Open 2020.