• 29
  • Aug
  • 0
MUŠKA NEPLODNOST
Author

Liječenje muške neplodnosti

Liječenje muške neplodnosti

 

Prof.dr.sc. Velimir Šimunić

Poliklinika IVF, Zagreb, Babonićeva 121

www.ivf.hr

 

Liječenje muške neplodnosti složeno je kao i njeni uzroci. Prije svega valja izbjegavati sve štetne okolinske faktore, zdravo živjeti i izbjegavati sve navedene ekstreme, normalizirati tjelesnu težinu. Za agresivnije intervencije uvijek valja tražiti i drugo mišljenje etabliranih specijalista. Tek tada savjetujemo ciljano liječenje:

* liječenje upala

* operacije varikokele

* endokrinološko liječenje

* metode medicinski pomognute oplodnje (MPO)

 

Odabir MPO za liječenje neplodnog muškarca ovisi o analizi sjemena i spermatogeneze. To jesu:

* za sjeme sa >5 milijuna/ml progresivno pokretnih spermija

– intrauterina inseminacija (IUI)

– intratubarna inseminacija (ITI)

* za sve teže oblike koristi se izvantjelesna oplodnja

– instracitoplazmatska injekcija spermija (ICSI)

* kod azoospermije možemo kirurški iz testisa dobiti spermije

(MESA,TESA,TESE) i odabrane spermije koristitii za ICSI

* za konačnu azoospermiju koristimo

– donirano sjeme

* za sve razloge za očuvanje muške neplodnosti – dob, opadajuća

plodnost, bolesti, planirano liječenje raka koristimo:

– kriopohranu 2 – 5 ejakulata za kasniju (odgođenu reprodukciju)

Valja naglasiti da u naprednim embriološkim (MPO-IVF) laboratorijima postoje posebne tehnologije za odabir kompetentnih spermija za postupke izvantjelesne oplodnje. U uporabi su i tehnologije koje mogu poboljšati plodnost neplodnog para.

 

TREATEMENT OF MALE INFERTILITY

 

Prof.dr.sc. Velimir Šimunić

Poliklinika IVF, Zagreb, Babonićeva 121, Croatia

www.ivf.hr

 

Treatment of male infertility is as complex as its causes. First of all, avoid all harmful environmental factors, live healthy and avoid all these extremes, normalize body weight. For more aggressive interventions, the second opinion of the established specialists should always be sought. Only then we do recommend targeted treatment:

* Treatment of inflammation
* Varicocele surgery
* Endocrinological treatment
* Methods of medical assisted reproduction (MAR)

The selection of MARs for the treatment of infertile men depends on the analysis of semen and spermatogenesis. They are:

* For semen with> 5 million / ml progressively motile sperm
– intrauterine insemination (IUI)
– Intratubae insemination (ITI)
* In all severior forms, in-vitro fertilization is used  with intracytoplasmatic

sperm injection (ICSI)
* In the case of azoospermia, we can surgically retrive sperm from the

testicles (MESA, TESA, TESE) and the selected sperm are used for ICSI
* For the ultimate azoospermia we use donor sperm
* For all the reasons for the preservation of male infertility – age,

decreasing fertility, diseases, planned cancer treatment we use:
– cryostorage 2 – 5 ejaculates for later (delayed) reproduction.

It should be emphasized that there are special technologies for the selection of competent sperm for in vitro fertilization in advanced embryologic (MAR-IVF) laboratories. Technologies that can improve the fertility of infertile couple are also in use.

 

Avatar
admin_iwf

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.