ICSI – Intracitoplazmatska injekcija spermija

Prof.dr.sc. Velimir Šimunić

Dr. med. Igor Maričić

Poliklinika IVF, Zagreb, A. Nemčića 7

www.ivf.hr

 

Mikroinjecija spermija u citoplazmu (ooplasmu) jajne stanice (ICSI) rabi se od 1992. godine, primarno za liječenje muškog steriliteta. Taj mikrokirurški zahvat omogućuje oplodnju oocite do koje ne bi došlo standardnom IVF tehnologijom, u okolnostima teže infertilnog sjemena. Pojedinačnim unašanjem spermija zaobilaze se neke dobro poznate zapreke za oplodnju (uz neke dodatne prednosti):

 

* nenormalnosti zone pelucide

* defektni broj i kinetika spermija

* prisutnost antispermalnih antitijela

* teratozoospermia

* disfunkcija akrosoma spermija

* izbjegava se polispermalna oplodnja

 

Do sada je s ICSI-jem u svijetu omogućeno rađanje više od 2,5 milijuna djece,a uporaba te metode neprestano je u porastu, kako u Europi tako i u SAD-u. Danas se u mnogim zemljama bilježi korištenje ICSI metode u više od 80% svih postupaka izvantjelesne oplodnje. Za neke je ICSI metoda za sve pacijente. Istovremeno se trajno raspravlja o tome da li je opravdana tako česta uporaba ICSI-ja i za ne-muške uzroke neplodnosti. U želji da se izbjegne 30% neuspjeh standardne metode fertilizacije sugeriraju se proširene indikacije za mikroinjekciju jednog spermija u oocitu. Osim teže muške neplodnosti to jesu:

 

* nerazjašnjena neplodnost    * ranija izostala oplodnja

* mali broj oocita u postupku  * preimplanatcijsko gensko testiranje (PGT)

* slabija kvaliteta oocita        * in vitro maturacija (IVM)

* starija dob žene (≥38 god.) * kirurški dobiveno sjeme (TESA, TESE)

* uz kriopohranjene oocite     * ili čak za sve pacijentice.

  (tzv. sekundarni ICSI)

 

Također se često rutinski odabire ICSI u tercijarnim centrima u kojima se uglavnom liječe pacijenti s ranijim ponavljanim neuspjehom IVF-a.

 

U raspravu koliko je opravdan ICSI za ne-muške indikacije, ili za sve pacijentice, uključila su se i stručna društva (ASRM i ESHRE). Ističe se da u mnogim indikacijama ICSI ne postiže bolji uspjeh (dob žene, malo oocita, nerazjašnjeni sterilitet). Cohran-ova meta analiza nije uspjela dokazati bolji live birth rate uz ICSI metodu u ne muškim indikacijama (tzv. ženske indikacije) Nejasna je komparativna učestalost štetnih posljedica i kongenitalnih anomalija. ICSI je značajno složenija i skuplja metoda liječenja. Naše je mišljenje da se ta metoda treba koristiti razborito i s indikacijama. Čini se da je optimalno koristiti ICSI u 60-70% parova. Valja istaknuti da je za standardnu IVF oplodnju potrebno iskustvo i optimalna priprema sjemena. Mnogi laboratoriji zanemarili su tu tehnologiju.

 

icsi oplodnja postupak