Stručne zanimljivosti

Optimalan IVF/ICSI danas

 

Članak “Optimalan IVF/ICSI danas” temelji se na kritičkom predavanju prof. Šimunića na 10. Hrvatskom i međunarodnom kongresu o humanoj reprodukciji (Brijuni, 10.-13.09.2015.), te predavanjima i raspravama svjetski poznatih stručnjaka iz tog područja. Analizirana je sva moderna literatura, kontroverze i preporuke stručnih udruga. Također su analizirani i uvršteni zaključci s 18. Svjetskog kongresa o in vitro fertilizaciji (Kopenhagen, 27.-30.09.2015.).

 

Rana trudnoća nakon medicinski pomognute oplodnje MPO

Velimir Šimunić

Jedini i potpuni uspjeh liječenja MPO-om je uredna klinička trudnoća i porođaj zdravog djeteta. Međunarodno su prihvaćeni termini i kratice za slijedeće oblike trudnoće:

 • biokemijska trudnoća – BPR (biochemical pregnancy rate)
  privremeno pozitivan test trudnoće odnosno nizak serumski βHCG (humani chorionski gonadotropin)
 • stopa implantacije (IR)
  •  stopa implantiranih zametaka u odnosu na broj ET
 • kliničke trudnoće – CPR (clinical pregnancy rate) 
  βHCG i UZV dokazana trudnoća
 •  trudnoće koje napreduju – OPR (ongoing PR) 
  uredan napredak kliničke trudnoće
 • živorođenost djece – LBR (live birth rate)
 • rani spontani pobačaj – RAbS 
  zastoj u razvitku trudnoće i pobačaj

  • supklinički pobačaj
  • anembrijska trudnoća – prazno jajašce
  • odumrli embrio – izbjegnuti pobačaj (missed abortion)
 •  izvanmaternična trudnoća – tubarna- Grav EU 
  (extra uterina) najčešće u jajovodu, rjeđe druge lokacije
 • heterotopična trudnoća – HTTR 
  istovremeno trudnoća unutar i izvan maternice

Trudnoća se dokazuje izostankom menstruacije, određivanjem hormona i transvaginalnim UZV nalazom.

 

Opširnije…