Stručne zanimljivosti

Optimalan IVF/ICSI danas

 

Članak “Optimalan IVF/ICSI danas” temelji se na kritičkom predavanju prof. Šimunića na 10. Hrvatskom i međunarodnom kongresu o humanoj reprodukciji (Brijuni, 10.-13.09.2015.), te predavanjima i raspravama svjetski poznatih stručnjaka iz tog područja. Analizirana je sva moderna literatura, kontroverze i preporuke stručnih udruga. Također su analizirani i uvršteni zaključci s 18. Svjetskog kongresa o in vitro fertilizaciji (Kopenhagen, 27.-30.09.2015.).

 

Rana trudnoća nakon medicinski pomognute oplodnje MPO

Velimir Šimunić

Jedini i potpuni uspjeh liječenja MPO-om je uredna klinička trudnoća i porođaj zdravog djeteta. Međunarodno su prihvaćeni termini i kratice za slijedeće oblike trudnoće:

  • biokemijska trudnoća – BPR (biochemical pregnancy rate)
    privremeno pozitivan test trudnoće odnosno nizak serumski βHCG (humani chorionski gonadotropin)
  • stopa implantacije (IR)
    •  stopa implantiranih zametaka u odnosu na broj ET
  • kliničke trudnoće – CPR (clinical pregnancy rate) 
    βHCG i UZV dokazana trudnoća
  •  trudnoće koje napreduju – OPR (ongoing PR) 
    uredan napredak kliničke trudnoće
  • živorođenost djece – LBR (live birth rate)
  • rani spontani pobačaj – RAbS 
    zastoj u razvitku trudnoće i pobačaj

    • supklinički pobačaj
    • anembrijska trudnoća – prazno jajašce
    • odumrli embrio – izbjegnuti pobačaj (missed abortion)
  •  izvanmaternična trudnoća – tubarna- Grav EU 
    (extra uterina) najčešće u jajovodu, rjeđe druge lokacije
  • heterotopična trudnoća – HTTR 
    istovremeno trudnoća unutar i izvan maternice

Trudnoća se dokazuje izostankom menstruacije, određivanjem hormona i transvaginalnim UZV nalazom.

 

Opširnije…