Prof.dr.sc. Srečko Ciglar

Prof.dr.sc. Srečko Ciglar

 

AKADEMSKI  STUPNJEVI:

Redoviti profesor u trajnom zvanju od 2003.

Redoviti profesor od 1997.

Izvanredni profesor od 1987.

Docent od 1985.

Doktorat medicinskih znanosti,Zagreb,1982.

Specijalist za ženske bolesti i porodništvo,Zagreb,1974.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,1967.

2003Klasična gimnazija u Zagrebu,1962.

 

 

ZAPOSLENJE

Od rujna 2008.radi u Klinici za ginekologiju i porodništvo

u KB “Sv.Duh” u Zagrebu uz nastavak rada na Medicinskom

fakultetu u Zagrebu.

Voditelj dodiplomske nastave iz ginekologije i opstetricije

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Klinici za

ženske bolesti i porode KB “Merkur”,Zagreb.

 

SPECIJALIZACIJA:

1970-74.,KB”Dr.O.Novosel”,Zagreb

Pročelnik Odsjeka za humanu reprodukciju: 1978-91.

Predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode KB “Merkur”,Zagreb od 1991-2008.

 

PUBLIKACIJE:   Autor i koautor 236 radova od čega 126 znanstvenih (88 u CC)

 

NASTAVA:

Od 1974.sudjelovanje u dodiplomskoj,poslijediplomskoj i tečajnoj nastavi Medicinskog fakulteta u Zagrebu iz predmeta Ginekologija i opstetricija.

Voditelj kolegija Gine kologija i opstetricija u poslijediplomskom studiju iz Obiteljske medicine,

Suvoditelj poslijediplomske nastave iz Ultrazvuka u ginekologiji i fetalnoj medicini,Endoskopskoj ginekološkoj kirurgiji i Humanoj reprodukciji,te predavač na poslijediplomskoj nastavi  iz Ginekološke onkologije te Perinatalne medicine.

 

ZNANSTVENI PROJEKTI  :

 

Od 1972.sudjeluje u ili vodi znanstvene istraživačke projekte sve do 2008.g.

 

STRUČNI I ZNANSTVENI INTERES:

Humana reprodukcija,ginekološka endokrinologija,liječenje neplodnosti,medicinski potpomognuta oplodnja,menopauza,  andropauza,onkologija,prenatalna dijagnostika ,ginekološka

operativa klasična i endoskopska.

Supspecijalist iz humane reprodukcije.

 

USAVRŠAVANJE:

Nijmegen,Nizozemska.

Kopenhagen,Danska

Lyon,Francuska

Norfolk,USA

 

ČLANSTVO U STRUKOVNIM   UDRUŽENJIMA:

HLZ,podpredsjednik Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju,suradnik Sveučilišta “Claude Bernard” Akademije u Lyonu,European Society of Human Reproduction  and embriology( ESHRE),European group for endometriosis, predsjednik hrvatskog društva za menopauzu HLZ,

podpredsjednik hrvatskog društva za humanu reprodukciju,Član Suda časti Hrvatske liječničke komore. Član povjerenstva za lijekove Hrvatske agencije za ljekove.

 

ODLIKOVANJE:   Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za znanost