Hrvatski  English  

Neplodnost i IVF

Problem neplodnosti danas je toliko čest, da se doima da je posvuda oko nas. Promjenjeni su svjetonazori, pa su reprodukcijske poteškoće prestale biti duboko skrivena tajna nesretnog para, koji na sve strane traga za roditeljstvom.

O neplodnosti se otvoreno govori, a obavijesti su lako dostupne u medijima i internetu. Uspjeh i neuspjeh liječenja česte su teme razgovora. Raspravlja se o novim postupcima, Zakonu, definiciji početka života. Za neke je prihvatljiva svaka intervencija, a za neke niti jedna. Glasni su oni koji nemaju djecu, a još glasnije savjete i filozofske analize vode oni koji su ostvarili obitelj. Stvorio se dojam da su razmišljanja o plodnosti i neplodnosti čovjeka, obavezan pokazatelj obrazovanja i etike pojedinca. Bez obzira koliko ga osobno taj problem tišti.

Kao i mnoge europske zemlje Hrvatska je u ozbiljnoj demografskoj krizi zbog godišnjeg gubitka od gotovo 10 000 stanovnika. Hrvatice odgađaju rađanje, prosječno rode 1,4 djeteta, a novi svjetonazori omogućeni su i modernim principima manipulacije osobnom plodnošću. Pokušaji društva i edukacije nisu uspješno promijenili navedene stavove žena i parova. Stoga su preostale dvije danas raspoložive mjere. Poticati materijalnim bonusom ranije i višestruko rađanje, te široka dostupnost i kvaliteta liječenja neplodnosti. Trošak i učinak obje intervencije je podjednak.

Doprinos novorođenih je tada  2 do 5%.

Liječenje neplodnosti značajno je naprednije i uspješnije nego prije 50 godina. Od vremena potpune terapijske nemoći, sadašnje liječenje može postići uspjeh i u 80% neplodnih parova Takvom rezultatu najviše pridonosi liječenje medicinski pomognutom oplodnjom (MPO). Tim se metodama danas liječi i više od 70% svih uzroka neplodnosti. Napredna tehnologija postiže nove atraktivne metode i uspjeh u većine mlađih žena.

Dame u četrdesetim mogu i dalje očekivati samo skromne rezultate. Tu tvrdnju ostavljamo im kao upozorenje, da IVF/ICSI nikako ne trebaju biti ohrabrenje u odluci za odgađanje rađanja.

Na kraju ističemo da je struci prihvatljivo svako liječenje koje je uspješno, etično i niskorizično. Svako zdravo dijete, koje se bez pomoći ne bi rodilo doprinos je obitelji i društvu. Dok ne postoji za sve uspješnije i prihvatljivije liječenje, medicinski pomognutu oplodnju (MPO) treba njegovati i unaprijediti.

 

Za one koji žele znati više odabrana predavanja sa VIII Hrvatskog kongresa o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji na www.hdhr.org


Što je freeze all tehnologija?

Ispis

Što je freeze all tehnologija?

Nove tehnologije u IVF-u

Prof.dr.sc. Velimir Šimunić

Prije nekoliko godina u IVF-u se smatralo optimalnim postići sinkrono dozrijevanje više folikula, aspirirati (ovum pick up- OPU) 10 do 12 oocita, od kojih je 70-80% zrelo (u metafazi II-MII). Razvitkom zametaka do 5. dana obavljala se u embriološkom laboratoriju selekcija, jer su samo kompetentni zameci dosegli razvojnu fazu blastociste. Svježim embrio transferom (ET) vraćala se jedna ili dvije balstociste uz uspješnost od oko 50% clinical pregnancy rate (CPR – kliničke trudnoće). Preostali zameci su se zamrzavali i kasnije je u prirodnom ciklusu obavljan FET (freeze ET) uz uspjeh od 30-35% za CPR. Kumulativni (zbrojeni) uspjeh bio je oko 60%.

Opširnije...

Povijest humane reprodukcije u Petrovoj i Hrvatskoj

Ispis

Povijest humane reprodukcije i liječenja neplodnosti u Hrvatskoj, usko je povezana s djelatnošću Zavoda za humanu reprodukciju, Klinike za ženske bolesti i porode u Petrovoj. Trajno pod okriljem Medicinskog fakulteta i KBC-a Zagreb, ta se struka počela razvijati pred 60 godina.             

Opširnije...

Plodnost i neplodnost kod žena i muškaraca

Ispis

 Plodnost čovjeka manja je nego u drugih vrsta. Također je ona u blagom, ali trajnom opadanju, posebno u razvijenome svijetu. Rođenjem sedammilijarditog stanovnika svijeta, te se tvrdnje čine paradoksalnim, ali su nedvojbeno istinite. Nastojat ćemo ih objasniti.

Opširnije...

Prevencija neplodnosti

Ispis

U prethodnom smo poglavlju raspravljali o plodnosti i neplodnosti žena i muškaraca. Kako je neplodnost u nas i na Zapadu u porastu, postala je važan čimbenik u demografskoj tranziciji i neravnoteži. Umanjena plodnost (fertilnost) postaje važan uzrok depopulacije. Bez dvojbe, promijenjeni su svjetonazori mladih i socioekonomski razlozi odgodili i umanjili želju, ali i mogućnosti reprodukcije. Samo u Hrvatskoj se u posljednjih petnaestak godina  broj stanovnika omanjio za 150 tisuća. Zato se neprestano vode rasprave stručnjaka o tome može li se i kako utjecati na nisku fertilnost. Može li se prevenirati neplodnost i očuvati plodnost u navedenim okolnostima? Pokušat ćemo sustavno i argumentirano odgovoriti na ta pitanja. Neizbježna je povezanost s prethodnim poglavljem.

 

Opširnije...

Očuvanje plodnosti u onkoloških bolesnica

Ispis

U zadnjih desetak godina povećao se broj žena koje rađaju iza 35.-te godine života za 30-40%. Poznato je da se s porastom životne dobi povećava rizik ne samo za reprodukcijsko zdravlje žene, već i za zloćudne bolesti. Zahvaljujući uspješnim programima probira i novim protokolima liječenja u žena oboljelih od zloćudnih bolesti značajno je dulje preživljenje, pa se sve više pozornosti posvećuje poboljšanju svih aspekata kvalitete života. Poseban aspekt je očuvanje plodnosti žena oboljelih od zloćudnih bolesti. Situacija u kojoj se žena suočava s „po život opasnom“ dijagnozom  nerijetko ne negira njenu želju za potomstvom. Stoga danas postoji poseban dio medicine koji se bavi onkofertilitetom i onkobiologijom u kojima se razvijaju nove, sigurne i učinkovite metode očuvanja plodnosti u žena oboljelih od zloćudnih bolesti. 

 

Opširnije...

Metode medicinski pomognute oplodnje

Ispis

Metode medicinski pomognute oplodnje (MPO) najčešći su i najvažniji način liječenja neplodnosti. Već je prije istaknuta visoka i rastuća učestalost neplodnosti u razvijenim zemljama, što danas postaje ozbiljan društveni i individualni problem. U zemljama Europe i Sjeverne Amerike, Australije i Novog Zelanda oko 12% parova zahtijeva složeniji oblik liječenja. Proračunato je stoga da je u tim zemljama oko 100 milijuna ljudi neplodno. U Hrvatskoj je 80 do 100 tisuća parova neplodno. Godišnje se u nas liječi oko 10 tisuća parova. Neplodnost je, prema zaključku EU parlamenta, važan čimbenik demografskog urušavanja. 

 

Opširnije...

Artificijelna inseminacija

Ispis

Inseminacija je vrlo stara metoda liječenja neplodnosti. Široko se primjenjuje u životinjskome svijetu, više od 15 milijuna heteroinseminacija stoke godišnje (1).

Povijest inseminacije počinje u 15. stoljeću, kada je prvi put pokušana u žene kralja Henrika IV., s nadimkom impotentni. Spermije je prvi opisao Antoni van Leewenhoek 1678. g.  

 

Opširnije...

Uspješnost medicinski pomognute oplodnje

Ispis

Uspješnost metoda medicinski pomognute oplodnje (MPO) znatno je porasla od svojih početaka. Izuzevši artificijelne inseminaciju koja ima stabilan uspjeh već 30 godina. Početni rezultati izvantjelesne oplodnje – IVF-a (in vitro fertilizacija) bili su razočaravajući. Nakon više godina potpunog neuspjeha, prva je trudnoća bila izvanmaternična. Tek godine 1978. rođenjem prvog IVF djeteta, ta je metoda pobudila veliki interes širom svijeta. U najpoznatijim medicinskim centrima započelo je tiho i trajno natjecanje. Redom se i sporo u stručnoj literaturi prijavljuju daljnji uspjesi – Australija (1980.), SAD (1981.), Francuska (1981.), Njemačka (1982.), Austrija (1982.) i, iznenađujuće, Hrvatska (1983.)(1,2,3).

Opširnije...

Blagi protokol u IVF-u

Ispis

Blagi, "mild" ili "friendly" pristup izvantjelesnoj oplodnji, danas je usmjerenje u IVF u mnogim zemljama. U Roterdamu je 2007. godine utemeljena svijetska udruga stručnjaka, koji su konsenzusom donjeli temeljne principe liječenja i stvorili međunarodnu udrugu ISMAAR (International Society of mild approach to assisted reproduction).

 

Opširnije...

DNK Fragmentacija spermija

Ispis

Neplodnost, izostanak trudnoće kod liječenja i česti rani spontani pobačaji, nerijetko su posljedice kromosomskih (DNA) abnormalnosti jajne stanice ili spermija. Normalne, euploidne gonade (spermiji i jajne stanice) osobina su mladih ljudi koji su zdravi. Zato se u njih lakše postiže trudnoća. Razlozi za veću učestalost nekompetentnih gameta (aneuploidnih) mogu biti višestruki – genetski i epigenetski.

Opširnije...

Kako poboljšati rezultate izvantjelesne oplodnje

Ispis

Rezultati IVF/ICSI-a trajno se poboljšavaju usprkos sve prihvaćenijemu trendu vraćanja manje zametaka u ET. Poštujući individualizaciju, brojne su preporuke za unapređenje MPO-a i bolje rezultate. Prikazat ćemo one koje su temeljene na dokazima ili iskustvu autoriteta. Za sve postupke ne postoje kontrolirana istraživanja (RCT – randomised controlled trial). Neki oblici liječenja koji dokazano pridonose uspjehu IVF-a opisani su u posebnim poglavljima i ovdje će biti samo kratko navedeni.

 

Opširnije...

Više članaka ...

  1. Genetska analiza embrija

Poliklinika IVF

Poliklinika za ginekologiju, porodništvo i reprodukcijsku medicinu

Babonićeva 121
10000 Zagreb
tel: +385 (0)1 46 78 600
fax: +385 (0)1 46 78 601
e: pitanja@ivf.hr
e: velimir.simunic@ivf.hr
e: igor.maricic@ivf.hr
Kontaktirajte nas

Pronađite nas na karti

Histeroskopija

POGLEDAJTE SNIMKU AMBULANTNE OPERATIVNE HISTEROSKOPIJE

O Poliklinici IVF

Prva kniga o IVF-u

Prva knjiga o medicinski pomognutoj oplodnji u ovom dijelu Europe dostupna u knjižarama Školske knjige

SURADNE ZDRAVSTVENE USTANOVE

Razgovor sa Prof.dr.sc. Velimirom Šimunićem na međunarodnom kongresu o humanoj reprodukciji:

Velik problem: "U Hrvatskoj je neplodno oko 80.000 parova"

Poliklinika IVF u časopisu Tiptravel

Pročitajte članak o neplodnosti objavljen u časopisu Mamino sunce br 56.

Znate li koji su najčešći uzroci neplodnosti kod muškaraca i žena?

Pročitajte članak o neplodnosti objavljen na portalu ordinacija.vecernji.hr

 

 

10. HRVATSKI KONGRES O HUMANOJ REPRODUKCIJI

pod pokroviteljstvom Mediteranskog društva za reprodukcijsku medicinu

 

Od 10. do 13. rujna 2015. na Brijunima je održan jubilarni 10. Kongres o humanoj reprodukciji kojem je pokrovitelj bilo ugledno Mediteransko društvo za reprodukcijsku medicinu. Kongres je imao 600 učesnika i 20tak najuglednijih prdavača iz zemlje i svijeta. Time je kongres potvrdio svoju vodeću ulogu za čitavu regiju. 

VIŠE

Poliklinika IVF je 12. 6. 2015 dobila odobrenje za obavljanje djelatnosti medicinski pomognute oplodnje temeljem članka 38. Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji („Narodne novine" broj 86/12), Pravilnika o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme, sustava kvalitete, te članka 96. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine" broj 47/09) na razdoblje od 5 godina.

Odobrenje

VIJEST

Poliklinika IVF predstavljena u emisiji "Dijagnoza i terapija" televizije Z1.

VIJEST

ZDRAVSTVENI TURIZAM - Poliklinika IVF predstavila se u Londonu

Hrvatska je idealna destinacija za zdravlje i odmor - poruka je to koju je skupina hrvatskih stručnjaka iz područja zdravstva i turizma krajem tjedna prenijela londonskoj publici. 

Cilj prošlotjednog susreta medicinske i turističke industrije pronalaženje je kanala kojima bi se informiralo Britance o mogućnostima zdravstvenih tretmana u hrvatskim poliklinikama. Prezentacije su pred londonskom publikom održali dr. Ratimir Lazić iz Klinike za oftamologiju Svjetlost, direktorica Poliklinike za ginekologiju, porodništvo i reprodukcijsku medicinu IVF Anita Šimunić i specijalist ortopedske kirurgije i traumatologije dr. Davor Duvančić u ime Poliklinike Arithera.

PROČITAJTE CIJELU VIJEST OVDJE

VIJEST

Upoznajte dječake koji su na svijet došli umjetnom oplodnjom

Odavno smo zaključili da živimo u jednoj prilično paradokslanoj državi. S jedne strane kukamo zbog pada nataliteta, a s druge, ti isti kukaju zbog blagodati umjetne oplodnje. To je jedna od tema koja uvijek podiže prašinu jer zamrznuti embriji jednima su život, drugima tek mogućnost života.

Pogledajte vijest objavljenu na rtl.hr